Jak zapnout a vypnout automatické odstraňování zpráv ve skupinách

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
V aplikaci WhatsApp je nyní k dispozici funkce automatického odstraňování zpráv. Můžete si zvolit, zda mají být zprávy odstraňovány po 24 hodinách, 7 dnech či 90 dnech. Odstraňování zpráv můžete zapnout v libovolném počtu stávajících chatů. Nové zprávy zaslané do daných chatů budou odstraněny po uplynutí intervalu, který si sami zvolíte. Nebude to však mít vliv na zprávy odeslané nebo přijaté předtím, než bylo automatické odstraňování zpráv zapnuto.
Chcete-li zapnout automatické odstraňování zpráv:
Ve skupinových chatech mohou tuto funkci zapnout a vypnout všichni účastníci skupiny. Správce skupiny však může nastavení skupiny změnit tak, aby automatické odstraňování zpráv směli zapínat a vypínat pouze správci. Jak změnit nastavení správce skupiny, se dočtete v tomto článku.
 1. Otevřete skupinový chat v aplikaci WhatsApp.
 2. Klepněte na název skupiny.
 3. Klepněte na Automatické odstraňování zpráv.
  • Budete-li k tomu vyzváni, klepněte na Pokračovat.
 4. Zvolte možnost 24 hodin, 7 dnů nebo 90 dnů.
 5. Vyberte, pro které chaty chcete tuto funkci zapnout.
 6. Klepněte na Použít.
Automatické odstraňování zpráv můžete zapnout také při vytváření nového skupinového chatu.
Chcete-li automatické odstraňování zpráv vypnout:
Pokud nebylo vypnutí automatického odstraňování zpráv omezeno správcem skupiny, může tuto funkci kdykoliv vypnout kterýkoliv její účastník.
 1. Otevřete skupinový chat v aplikaci WhatsApp.
 2. Klepněte na název skupiny.
 3. Klepněte na Automatické odstraňování zpráv.
  • Budete-li k tomu vyzváni, klepněte na Pokračovat.
 4. Zvolte možnost Vypnuto.
 5. Vyberte, pro které chaty chcete tuto funkci vypnout.
 6. Klepněte na Použít.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne