Jak zapnout a vypnout automatické odstraňování zpráv ve skupinách

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Mac
V aplikaci WhatsApp je nyní k dispozici funkce automatického odstraňování zpráv.
 • Pokud tuto funkci zapnete, budete si moct zvolit, zda mají být zprávy odstraňovány po 24 hodinách, 7 dnech či 90 dnech. Výjimkou jsou zprávy, které se někdo z uživatelů rozhodne v chatu ponechat.
 • Automaticky odstraňované zprávy lze v chatu ponechat – nebudou tím pádem odstraněny. Další informace o ponechaných zprávách naleznete v tomto článku.
 • Odstraňování zpráv můžete zapnout v libovolném počtu stávajících chatů. Nové zprávy zaslané do daných chatů budou odstraněny po uplynutí intervalu, který si sami zvolíte. Aktuálně nastavený interval platí v konkrétním chatu pouze pro nové zprávy, nikoli pro zprávy, které jste odeslali nebo obdrželi už dříve.
 • Automatické odstraňování zpráv lze zapnout pro všechny chaty, nebo pouze pro vybrané chaty.
Chcete-li zapnout automatické odstraňování zpráv:
Ve skupinových chatech mohou tuto funkci zapnout a vypnout všichni účastníci skupiny. Správce skupiny však může nastavení skupiny změnit tak, aby automatické odstraňování zpráv směli zapínat a vypínat pouze správci. Jak změnit nastavení správce skupiny se dočtete v tomto článku.
 1. Otevřete skupinový chat v aplikaci WhatsApp.
 2. Klepněte na název skupiny.
 3. Klepněte na Automatické odstraňování zpráv.
  • Budete-li k tomu vyzváni, klepněte na Pokračovat.
 4. Zvolte možnost 24 hodin, 7 dnů nebo 90 dnů.
 5. Vyberte, pro které chaty chcete tuto funkci zapnout.
 6. Klepněte na Použít.
Automatické odstraňování zpráv můžete zapnout také při vytváření nového skupinového chatu.
Chcete-li automatické odstraňování zpráv vypnout:
Pokud nebylo vypnutí automatického odstraňování zpráv omezeno správcem skupiny, může tuto funkci kdykoli vypnout kterýkoli její účastník. Automatickému odstranění konkrétní zprávy, u které dosud neuplynula nastavená doba, můžete zabránit a zprávu v chatu ponechat. Pokud se rozhodnete automatické odstraňování zpráv vypnout, možnost ponechání zpráv už nebude k dispozici.
 1. Otevřete skupinový chat v aplikaci WhatsApp.
 2. Klepněte na název skupiny.
 3. Klepněte na Automatické odstraňování zpráv.
  • Budete-li k tomu vyzváni, klepněte na Pokračovat.
 4. Zvolte možnost Vyp.
 5. Vyberte, pro které chaty chcete tuto funkci vypnout.
 6. Klepněte na Použít.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne