Cara menghidupkan atau mematikan ciri mesej menghilang dalam kumpulan

Android
iPhone
KaiOS
Web dan Komputer meja
Anda boleh menghantar mesej yang akan hilang di WhatsApp dengan menghidupkan ciri mesej menghilang. Anda boleh memilih untuk mesej menghilang selepas 24 jam, 7 hari atau 90 hari. Anda boleh menghidupkan ciri mesej menghilang untuk berbilang sembang sedia ada, dan mesej baharu yang dihantar dalam sembang akan hilang selepas tempoh masa yang anda pilih. Mesej yang dihantar atau diterima sebelum ciri mesej menghilang didayakan tidak akan terjejas.
Mendayakan ciri mesej menghilang
Dalam sembang kumpulan, mana-mana peserta boleh mendayakan ciri mesej menghilang. Walau bagaimanapun, pentadbir kumpulan boleh menukar tetapan kumpulan untuk membenarkan pentadbir sahaja yang boleh mendayakan ciri mesej menghilang. Ketahui cara menukar tetapan pentadbir kumpulan dalam artikel ini.
 1. Buka sembang kumpulan WhatsApp.
 2. Klik pada nama kumpulan.
 3. Klik Mesej Menghilang.
  • Jika diprom, klik Teruskan.
 4. Pilih 24 jam, 7 hari atau 90 hari.
 5. Pilih sembang yang ingin anda dayakan ciri mesej menghilang.
 6. Ketik
Anda juga boleh mendayakan ciri mesej menghilang apabila mencipta sembang kumpulan baharu.
Mengenyahdayakan ciri mesej menghilang
Sesiapa sahaja dalam kumpulan boleh mengenyahdayakan ciri mesej menghilang pada bila-bila masa, melainkan pentadbir kumpulan telah mengehadkan tindakan tersebut kepada pentadbir sahaja.
 1. Buka sembang kumpulan WhatsApp.
 2. Klik pada nama kumpulan.
 3. Klik Mesej Menghilang.
  • Jika diprom, klik Teruskan.
 4. Pilih Matikan.
 5. Pilih sembang yang ingin anda nyahdayakan ciri mesej menghilang.
 6. Ketik
Sumber berkaitan:
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak