ไม่สามารถรับหรือส่งข้อความได้

สาเหตุส่วนใหญ่ที่คุณไม่สามารถรับส่งข้อความบน WhatsApp ได้ก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร หากต้องการเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูบทความนี้
หากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ แต่คุณยังไม่สามารถรับหรือส่งข้อความได้บน WhatsApp คุณสามารถลองสิ่งต่อไปนี้ได้
  • รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ
  • ตรวจสอบว่าคุณได้ดำเนินกระบวนการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณแล้ว ดูบทความนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
  • ตรวจสอบว่ามีการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อที่คุณพยายามส่งข้อความถึงบน WhatsApp ไว้อย่างถูกต้องในอุปกรณ์ของคุณ ดูบทความนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ด้วยว่าผู้ติดต่อที่คุณกำลังพยายามส่งข้อความถึงอาจบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ดูบทความนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่