ปัญหาในการรับส่งข้อความ

สาเหตุส่วนใหญ่ที่คุณไม่สามารถรับส่งข้อความจาก WhatsApp ได้ก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ดี เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อบน: Android | iPhone
หากคุณแน่ใจว่าโทรศัพท์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ มีสาเหตุบางประการที่ทำให้ไม่สามารถรับส่งข้อความจาก WhatsApp ได้:
  • คุณจำเป็นต้องรีสตาร์ทโทรศัพท์ หรือปิดแล้วเปิดโทรศัพท์อีกครั้ง
  • ผู้ติดต่อที่คุณส่งข้อความถึงได้บล็อคหมายเลขของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความนี้
  • คุณยังดำเนินขั้นตอนการยืนยันในตอนต้นไม่สำเร็จ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันบน: Android | iPhone
  • มีการบันทึกหมายเลขของผู้ติดต่อที่คุณพยายามส่งข้อความถึงบน WhatsApp ไว้อย่างไม่ถูกต้องในโทรศัพท์ เรียนรู้แต่ละรูปแบบที่ถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่นี่

ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่