วิธีส่งข้อความเสียง

การรับส่งข้อความเสียง WhatsApp ช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้ติดต่อหรือกลุ่มได้ทันที คุณสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อส่งข้อความที่สำคัญและจำเป็นต้องส่งอย่างรวดเร็วได้ ดังนั้น ระบบจะดาวน์โหลดทุกข้อความเสียงโดยอัตโนมัติ

การส่งข้อความเสียง
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. แตะปุ่มไมโครโฟน
  ค้างไว้และเริ่มพูด
 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้นำนิ้วมือออกจากปุ่มไมโครโฟน
  ข้อความเสียงจะส่งโดยอัตโนมัติ
ขณะที่บันทึกข้อความเสียง คุณสามารถเลื่อนไปด้านซ้ายเพื่อยกเลิกได้
การส่งข้อความเสียงที่ยาวขึ้น
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. แตะปุ่มไมโครโฟน
  ค้างไว้และเริ่มพูด
 3. เลื่อนขึ้นเพื่อล็อคการบันทึกแบบแฮนด์ฟรี
คุณยังสามารถแตะปุ่มหยุดชั่วคราวสีแดง
เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราวหรือฟังตัวอย่างร่างข้อความของคุณได้ แตะไอคอนไมโครโฟนสีแดง
เพื่อบันทึกต่อภายในข้อความเสียงเดียวกัน
สำหรับข้อความเสียงที่ส่งแล้ว คุณจะเห็น:
 • ไมโครโฟนสีเทา
  สำหรับข้อความเสียงที่ผู้รับทั้งหมดยังไม่ได้เปิดเล่น (แต่อาจมีบางคนที่เปิดเล่นแล้ว)
 • ไมโครโฟนสีฟ้า
  สำหรับข้อความเสียงที่ผู้รับทั้งหมดเปิดเล่นแล้ว
หมายเหตุ: สำหรับโทรศัพท์บางรุ่น คุณอาจต้องรอสักครู่ก่อนที่จะพูดหากพบว่าตอนต้นของข้อความยังไม่ได้รับการบันทึก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
 • วิธีเล่นข้อความเสียง
 • วิธีดูตัวอย่างข้อความเสียง
 • คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
  ชอบ
  ไม่ใช่