વોઇસ મેસેજ કેવી રીતે મોકલવા

WhatsApp વોઇસ મેસેજિંગ તમને સંપર્કો કે ગ્રૂપ સાથે તરત વાત કરવા દે છે. તમે મહત્ત્વની અને સમયસર પહોંચાડવી જરૂરી હોય તેવી માહિતી માટે તેને વાપરી શકો છો. આમ પણ, બધા વોઇસ મેસેજ આપમેળે ડાઉનલોડ થાય છે.

વોઇસ મેસેજ મોકલવા માટે
 1. કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. માઇક્રોફોન
  ને દબાવી રાખો અને બોલવાનું શરૂ કરો.
 3. રેકોર્ડિંગ પૂરું થાય એટલે માઇક્રોફોન
  પરથી તમારી આંગળી ઉઠાવી લો. વોઇસ મેસેજ આપમેળે મોકલાઈ જશે.
વોઇસ મેસેજ રેકોર્ડ કરતી વખતે, ડાબી બાજુ સરકાવીને તમે રદ કરી શકો છો.
લાંબો વોઇસ મેસેજ રેકોર્ડ કરવા માટે
 1. કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. માઇક્રોફોન
  ને દબાવી રાખો અને બોલવાનું શરૂ કરો.
 3. દબાવી રાખ્યા વગર રેકોર્ડિંગ કરવા માટે ઉપરની બાજુ સરકાવો.
તમે રેકોર્ડિંગ રોકવા માટે, લાલ રંગનું 'રેકોર્ડિંગ રોકો' બટન
દબાવી શકો છો અથવા તમારા મેસેજને પ્રિવ્યૂ પણ કરી શકો છો. તે જ વોઇસ મેસેજમાં રેકોર્ડિંગ ચાલુ રાખવા માટે, લાલ માઇક આઇકન
પર દબાવો.
તમે મોકલેલા વોઇસ મેસેજ પર તમને:
 • બધા મેળવનારે પ્લે કરેલો ન હોય (પરંતુ અમુક મેળવનારે પ્લે કર્યો હોય) તેવા વોઇસ મેસેજ માટે ગ્રે માઇક્રોફોન
  જોવા મળશે.
 • તમારો મેસેજ મેળવનારે પ્લે કરેલા વોઇસ મેસેજ પર વાદળી માઇક્રોફોન
  જોવા મળશે.
નોંધ: કેટલાક ફોન પર, જો તમારા મેસેજનો શરૂઆતનો ભાગ રેકોર્ડ ન થયો હોય, તો બની શકે કે તમારે બોલતા પહેલાં એક સેકન્ડ રાહ જોવી પડે.
સંબંધિત લેખો:
 • વોઇસ મેસેજ કેવી રીતે પ્લે કરવા
 • વોઇસ મેસેજને પ્રિવ્યૂ કેવી રીતે કરવા
 • શું આ મદદરૂપ હતું?
  હા
  નહીં