Видалення бесід

Видалення приватної бесіди
  1. Торкніться приватної бесіди, яку потрібно видалити, на вкладці Бесіди та утримуйте її.
  2. Торкніться опції Видалити