วิธีลบแชท

การลบแชทส่วนตัว
  1. ในแท็บแชท ให้แตะแชทส่วนตัวที่ต้องการลบค้างไว้
  2. แตะลบ
    > ลบ
การลบแชทกลุ่ม
หากต้องการลบแชทกลุ่ม คุณจะต้องออกจากกลุ่มก่อน
  1. ในแท็บแชท ให้แตะแชทกลุ่มที่ต้องการลบค้างไว้
  2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม