วิธีลบแชท

การลบแชทส่วนตัว
  1. ในแท็บแชท ให้แตะแชทส่วนตัวที่ต้องการลบค้างไว้