การเห็นข้อความ "หมายเลขโทรศัพท์ของคุณถูกระงับการใช้งาน WhatsApp โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อรับความช่วยเหลือ"


หากคุณถูกระงับการใช้งาน คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้จากแอป WhatsApp Business:
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณถูกระงับการใช้งาน WhatsApp โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
เราจะระงับการใช้งานบัญชีหากเราเชื่อว่าบัญชีนั้นมีกิจกรรมที่ละเมิดข้อกำหนดในการใช้บริการของเรา โปรดอ่านส่วน “การใช้บริการธุรกิจของเราที่ยอมรับได้” ในข้อกำหนดในการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอป WhatsApp Business ที่เหมาะสมและกิจกรรมที่ละเมิดข้อกำหนดในการใช้บริการของเรา
เราอาจไม่แจ้งเตือนก่อนที่จะระงับการใช้งานบัญชีของคุณ หากคุณคิดว่าบัญชีของคุณถูกระงับการใช้งานด้วยความผิดพลาด โปรดส่งอีเมลหาเราและเราจะตรวจสอบกรณีของคุณ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่