مشاهده پیام «شماره تلفنتان ازسوی واتساپ مسدود شده است. برای راهنمایی با پشتیبانی تماس بگیرید.»


اگر شماره تلفنتان مسدود شده باشد، پیام زیر را در برنامه «واتساپ تجاری» دریافت خواهید کرد:
شماره تلفنتان ازسوی واتساپ مسدود شده است. برای دریافت راهنمایی، با پشتیبانی تماس بگیرید.
ما حساب‌هایی را که فکر می‌کنیم فعالیتشان «شرایط استفاده از خدمات» ما را نقض می‌کند، مسدود می‌کنیم. لطفاً قسمت «شرایط موردتأیید استفاده از خدمات تجاری ما» را در شرایط استفاده از خدمات به‌دقت بازبینی کنید تا درباره موارد استفاده مناسب از برنامه «واتساپ تجاری» و فعالیت‌های ناقض «شرایط استفاده از خدمات» ما اطلاعات بیشتری کسب کنید.
ممکن است حسابتان را بدون اخطار قبلی مسدود کنیم. اگر فکر می‌کنید حسابتان به‌اشتباه مسدود شده است، لطفاً به ما ایمیل ارسال کنید تا موضوع را بررسی کنیم.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر