دیدن پیام «شماره تلفن شما ازسوی واتساپ مسدود شده است. برای دریافت راهنمایی، با پشتیبانی تماس بگیرید.»


اگر شماره تلفنتان مسدود شده باشد، پیام زیر را در برنامه «واتساپ تجاری» دریافت خواهید کرد:
شماره تلفن شما ازسوی واتساپ مسدود شده است. برای دریافت راهنمایی، با پشتیبانی تماس بگیرید.
لطفاً در جریان باشید که اگر مطمئن شویم فعالیت حسابی «شرایط استفاده از خدمات» ما را نقض کرده است، آن حساب را مسدود می‌کنیم. لطفاً قسمت «شرایط موردتایید استفاده از خدمات تجاری ما» را در شرایط استفاده از خدمات به‌دقت بازبینی کنید تا درباره موارد استفاده مناسب از برنامه «واتساپ تجاری» و فعالیت‌های ناقض «شرایط استفاده از خدمات» ما اطلاعات بیشتری کسب کنید.
ممکن است حسابتان را بدون اخطار قبلی مسدود کنیم. اگر فکر می‌کنید حسابتان به‌اشتباه مسدود شده است، لطفاً به ما ایمیل ارسال کنید تا موضوع را بررسی کنیم.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر