เกี่ยวกับการลงทะเบียนและการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน

เมื่อสร้างบัญชี WhatsApp คุณจะเห็น 2 หน้าจอที่แตกต่างกันดังนี้
  • การลงทะเบียน: หน้าจอนี้จะปรากฏเมื่อสร้างบัญชีใหม่หรือลงทะเบียนบัญชีที่มีอยู่แล้วอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสการลงทะเบียน 6 หลักที่ส่งถึงคุณผ่าน SMS หรือการโทร การยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วยรหัสการลงทะเบียนเป็นวิธีเดียวที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานบัญชีของคุณได้ และต้องได้รับรหัสทางโทรศัพท์เท่านั้น
  • การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน: หน้าจอนี้จะปรากฏหลังจากที่คุณลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์บน WhatsApp เรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนคือฟีเจอร์เพิ่มเติมที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชี WhatsApp ของคุณ เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ คุณจะสร้างและยืนยัน PIN ที่เป็นเอกลักษณ์และต้องใช้เพื่อเข้าถึงบัญชี WhatsApp ของคุณ PIN สำหรับการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนจะแตกต่างจากรหัสการลงทะเบียน 6 หลักที่คุณได้รับทาง SMS หรือการโทร คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนได้ในบทความนี้
หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน แต่ได้รับข้อความแจ้งให้ป้อน PIN เจ้าของเดิมของหมายเลขโทรศัพท์อาจเปิดใช้งานการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนไว้ ในกรณีเช่นนี้ คุณต้องรอ 7 วันก่อนที่จะรีเซ็ต PIN เพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณ
หากคุณลืม PIN และลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์บน WhatsApp สำเร็จแล้ว ให้แตะลืม PIN ใช่หรือไม่ > ปิดใช้งานเพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณ
หมายเหตุ: สามารถใช้ WhatsApp ได้ทีละหมายเลขต่อหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้น หลังจากที่ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์บน WhatsApp เรียบร้อยแล้ว บุคคลอื่นที่อาจใช้บัญชีของคุณจะถูกกำหนดให้ออกจากระบบโดยอัตโนมัติและบัญชีจะได้รับการปกป้อง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่