เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของสถานะ

iPhone
Android
KaiOS
ผู้ใช้สามารถดูการอัปเดตสถานะของคุณได้หากคุณมีหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังกล่าวในสมุดที่อยู่โทรศัพท์ และบุคคลนั้นมีหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในสมุดที่อยู่โทรศัพท์พวกเขา คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแชร์การอัปเดตสถานะกับผู้ติดต่อทั้งหมดหรือผู้ติดต่อที่เลือกไว้เท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น การอัปเดตสถานะของคุณจะแชร์กับผู้ติดต่อทั้งหมด
วิธีเปลี่ยนแปลงความเป็นส่วนตัวของสถานะ
 1. แตะสถานะ
 2. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้
  • รายชื่อติดต่อของฉัน: ผู้ติดต่อทั้งหมดจะเห็นการอัปเดตสถานะของคุณ
  • รายชื่อติดต่อของฉันยกเว้น...: เฉพาะผู้ติดต่อในสมุดที่อยู่โทรศัพท์ของคุณเท่านั้นที่จะเห็นการอัปเดตสถานะ ยกเว้นผู้ที่คุณเลือกไว้เป็นข้อยกเว้น
  • แชร์เฉพาะกับ…: เฉพาะผู้ติดต่อที่เลือกเท่านั้นที่จะเห็นการอัปเดตสถานะของคุณ
หมายเหตุ:
 • การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวจะไม่มีผลต่อการอัปเดตสถานะที่คุณส่งแล้ว
 • หากปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่าน คุณจะไม่สามารถดูได้ว่าใครบ้างเห็นการอัปเดตสถานะของคุณแล้ว หากผู้ติดต่อปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่าน คุณจะไม่สามารถดูได้ว่าผู้ติดต่อได้ดูการอัปเดตสถานะของคุณแล้วหรือไม่
การแชร์การอัปเดตสถานะไปยัง Facebook Stories และแอปอื่นๆ
หากคุณแชร์การอัปเดตสถานะ เนื้อหาของการอัปเดตสถานะนี้จะถูกแชร์กับแอปอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อแชร์การอัปเดตสถานะของคุณ WhatsApp จะไม่แชร์ข้อมูลบัญชีกับ Facebook หรือแอปอื่นๆ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • เรียนรู้วิธีใช้สถานะบน: Android | iPhone
 • เรียนรู้วิธีแชร์การอัปเดตสถานะ WhatsApp ไปยังแอปอื่นๆ ในบทความนี้
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่