אודות פרטיות ה“סטטוס“

iPhone
Android
KaiOS
עדכוני הסטטוס שלכם יהיו גלויים רק למי ששמור בספר הטלפונים שלכם ולמי ששמרו את מספרכם בספר הטלפונים שלהם. ניתן לשתף את עדכוני הסטטוס שלכם עם כל אנשי הקשר או רק עם אנשי קשר נבחרים. כברירת מחדל, עדכוני הסטטוס ישותפו עם כל אנשי הקשר.
שינוי פרטיות הסטטוס
 1. הקישו על סטטוס.
 2. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:
  • אנשי הקשר שלי: כל אנשי הקשר יוכלו לראות את עדכוני הסטטוס שלכם.
  • אנשי הקשר שלי חוץ מ...: רק אנשי הקשר שנמצאים ברשימת אנשי הקשר שלכם, חוץ מאלו שבחרתם לא לכלול, יוכלו לראות את עדכוני הסטטוס שלכם.
  • שיתוף רק עם...: רק אנשי קשר שתבחרו יראו את עדכוני הסטטוס שלכם.
שימו לב:
 • שינויים בהגדרות הפרטיות לא יחולו על עדכוני סטטוס שכבר נשלחו.
 • אם ביטלתם את אישורי הקריאה, לא תוכלו לראות מי צפה בעדכוני הסטטוס שלכם. אם מישהו מאנשי הקשר ביטל את אישורי הקריאה, לא תוכלו לראות אם הוא צפה בעדכון הסטטוס שלכם.
שיתוף עדכוני סטטוס ב“פייסבוק סטוריז“ ובאפליקציות אחרות
אם תשתפו את עדכון הסטטוס, תוכן עדכון הסטטוס ישותף באפליקציות אחרות. בעת שיתוף של עדכון סטטוס, WhatsApp לא תשתף את פרטי החשבון שלכם עם פייסבוק או עם אפליקציות אחרות.
מקורות קשורים
 • כיצד להשתמש ב"סטטוס" ב: Android | iPhone
 • למדו כיצד לשתף עדכוני סטטוס מ-WhatsApp באפליקציות אחרות במאמר זה.
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא