Jak udostępniać produkty lub usługi klientom?

Internet i komputer
Android
iPhone
Udostępniając katalog, możesz przedstawić swoje produkty lub usługi nowym i istniejącym klientom.
Wskazówka biznesowa: aby zachęcić klientów do komunikacji, właściciele firm mogą aktywnie udostępniać klientom produkty lub usługi.
Udostępnianie katalogu w czacie indywidualnym lub grupowym
 1. Otwórz czat w aplikacji WhatsApp Business.
 2. Stuknij
  obok pola tekstowego.
 3. Następnie stuknij
  .
 4. Stuknij Wyślij katalog u góry ekranu.
 5. Stuknij
  , aby wysłać link do katalogu.
Uwaga: nie można dostosowywać linków do katalogu utworzonych w czacie indywidualnym ani grupowym, ponieważ są one generowane automatycznie.
Udostępnianie produktów lub usług w czacie indywidualnym lub grupowym
 1. Otwórz czat w aplikacji WhatsApp Business.
 2. Stuknij
  obok pola tekstowego.
 3. Następnie stuknij
  .
 4. Wybierz produkty lub usługi, które chcesz udostępnić.
 5. Stuknij
  , aby wysłać link do produktu.
Uwaga: nie można dostosowywać linków do produktów utworzonych w czacie indywidualnym ani grupowym, ponieważ są one generowane automatycznie.
Udostępnianie katalogu za pośrednictwem Menedżera katalogu
 1. Otwórz aplikację WhatsApp Business.
 2. Stuknij Ustawienia > Narzędzia dla firm > Katalog.
 3. Po otwarciu Menedżera katalogu stuknij Udostępnij link, aby wysłać link do katalogu za pośrednictwem poczty e-mail lub zewnętrznego komunikatora.
  Możesz również udostępnić katalog z Menedżera katalogu, stukając jedną z następujących opcji:
  • Więcej
   > Przekaż, aby udostępnić link do katalogu innym użytkownikom WhatsAppa.
   Możesz wyszukać kontakt lub wybrać imiona z listy Popularne kontakty.
  • Więcej
   > Udostępnij, aby wysłać link do katalogu za pośrednictwem poczty e-mail lub zewnętrznego komunikatora.
Uwaga: nie można dostosowywać linków do katalogu utworzonych w Menedżerze katalogu, ponieważ są one generowane automatycznie.
Udostępnianie produktu lub usługi za pośrednictwem Menedżera katalogu
 1. Otwórz aplikację WhatsApp Business.
 2. Stuknij Ustawienia > Narzędzia dla firm > Katalog.
 3. Wybierz produkt lub usługę, którą chcesz udostępnić.
 4. Stuknij Udostępnij link, aby wysłać link do produktu za pośrednictwem poczty e-mail lub zewnętrznego komunikatora.
  Możesz również udostępnić produkt w Menedżerze katalogu, stukając jedną z następujących opcji:
  • Więcej
   > Przekaż, aby udostępnić link do produktu innym użytkownikom WhatsAppa.
   Możesz wyszukać kontakt lub wybrać imiona z listy Popularne kontakty.
  • Więcej
   > Udostępnij, aby wysłać link do produktu za pośrednictwem poczty e-mail lub zewnętrznego komunikatora.
Uwaga: nie można dostosowywać linków do produktu utworzonych w Menedżerze katalogu, ponieważ są one generowane automatycznie.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie