نحوه اشتراک‌گذاری محصولات و خدمات با مشتریان

وب و دسکتاپ
اندروید
iPhone
با اشتراک‌گذاری کالانما می‌توانید محصولات یا خدماتتان را با مشتریان جدید و فعلی به‌اشتراک بگذارید.
نکته تجاری: صاحبان کسب‌وکار می‌توانند به‌طور فعال محصولات یا خدمات را با مشتریانشان به‌اشتراک بگذارند تا تعاملات تجاری‌شان را پیش ببرند.
اشتراک‌گذاری کالانما در گفتگویی فردی یا گفتگویی گروهی
 1. گفتگویی را در برنامه «واتساپ تجاری» باز کنید.
 2. روی
  در کنار کادر متنی ضربه بزنید.
 3. سپس روی
  ضربه بزنید.
 4. روی ارسال کالانما در قسمت بالا ضربه بزنید.
 5. روی
  ضربه بزنید تا پیوند کالانما را ارسال کنید.
توجه: پیوندهای کالانما که در گفتگوی فردی یا گروهی ایجاد شده است را نمی‌توان سفارشی کرد، زیرا این پیوندها به‌طور خودکار تولید می‌شود.
اشتراک‌گذاری محصولات یا خدمات در گفتگوی فردی یا گفتگوی گروهی
 1. گفتگویی را در برنامه «واتساپ تجاری» باز کنید.
 2. روی
  در کنار کادر متنی ضربه بزنید.
 3. سپس روی
  ضربه بزنید.
 4. محصول (محصولات) یا خدماتی را که می‌خواهید اشتراک‌گذاری شود انتخاب کنید.
 5. روی
  ضربه بزنید تا پیوند محصول را ارسال کنید.
توجه: پیوندهای محصول که درگفتگوی فردی یا گروهی ایجاد شده است را نمی‌توان سفارشی کرد، زیرا این پیوندها به‌طور خودکار تولید می‌شود.
اشتراک‌گذاری کالانما ازطریق «مدیر کالانما»
 1. برنامه «واتساپ تجاری» را باز کنید.
 2. روی تنظیمات > ابزارهای کسب‌وکار > کالانما ضربه بزنید.
 3. پس از اینکه وارد مدیر کالانما شدید، روی اشتراک‌گذاری پیوند ضربه بزنید تا پیوند کالانما را با استفاده از ایمیل یا سایر برنامه‌های پیام‌رسان ارسال کنید.
  همچنین می‌توانید با ضربه زدن روی یکی از گزینه‌های زیر، کالانمای خود را ازطریق مدیر کالانما به‌اشتراک بگذارید:
  • روی بیشتر
   > بازارسال ضربه بزنید، تا پیوند کالانما را در واتساپ با دیگران به‌اشتراک بگذارید.
   می‌توانید مخاطبی را جستجو کنید یا نام‌هایی را از فهرست افرادی که اغلب با آن‌ها تماس گرفته‌اید انتخاب کنید.
  • روی بیشتر
   > اشتراک‌گذاری ضربه بزنید، تا پیوند کالانما را با استفاده از ایمیل یا سایر برنامه‌های پیام‌رسان به‌‌اشتراک بگذارید.
توجه: پیوندهای کالانما که در مدیر کالانما ایجاد شده است را نمی‌توان سفارشی کرد، زیرا ایم پیوندها به‌طور خودکار تولید می‌شود.
اشتراک‌گذاری محصول یا خدمات ازطریق «مدیر کاتالوگ»
 1. برنامه «واتساپ تجاری» را باز کنید.
 2. روی تنظیمات > ابزارهای کسب‌وکار > کالانما ضربه بزنید.
 3. محصول یا خدماتی را که می‌خواهید اشتراک‌گذاری شود انتخاب کنید.
 4. روی اشتراک‌گذاری پیوند ضربه بزنید تا پیوند محصول را با استفاده از ایمیل یا سایر برنامه‌های پیام‌رسان به‌‌اشتراک بگذارید.
  همچنین می‌توانید با ضربه زدن روی گزینه‌های زیر، محصول را ازطریق مدیر کاتالوگ به‌اشتراک بگذارید:
  • روی بیشتر
   > بازارسال ضربه بزنید، تا پیوند محصول را در واتساپ با دیگران به‌اشتراک بگذارید.
   می‌توانید مخاطبی را جستجو کنید یا نام‌هایی را از فهرست افرادی که اغلب با آن‌ها تماس گرفته‌اید انتخاب کنید.
  • روی بیشتر
   > اشتراک‌گذاری ضربه بزنید، تا پیوند محصول را با استفاده از ایمیل یا سایر برنامه‌های پیام‌رسان به‌‌اشتراک بگذارید.
توجه: پیوندهای محصول که در مدیر کالانما ایجاد شده است را نمی‌توان سفارشی کرد، زیرا این پیوندها به‌طور خودکار تولید می‌شود.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر