วิธีลบรายชื่อติดต่อ

Android
iPhone
  1. เปิด WhatsApp และไปที่แท็บแชท
  2. แตะแชทใหม่
  3. ค้นหาหรือเลือกรายชื่อติดต่อที่ต้องการลบ
  4. แตะชื่อของผู้ติดต่อที่ด้านบน
  5. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
    > ดูในสมุดโทรศัพท์ > ตัวเลือกเพิ่มเติม
    > ลบ
จากนั้นรีโหลดรายชื่อติดต่อ WhatsApp:
เปิด WhatsApp > แตะแชทใหม่
> ตัวเลือกเพิ่มเติม
> รีโหลด
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่