Slette en kontakt

Android
iOS
WhatsApp gjenkjenner hvilke av kontaktene dine som bruker WhatsApp, ved å få tilgang til telefonens adressebok. Du kan slette en kontakt fra telefonens adressebok, men du kan ikke slette en kontakt i WhatsApp.
Slik sletter du en kontakt fra adresseboken din:
  1. Åpne WhatsApp og gå til fanen Samtaler.
  2. Trykk på Ny samtale
    new chat
    > søk etter eller velg kontakten du vil slette.
  3. Trykk på navnet til kontakten øverst.
  4. Trykk på Rediger > bla til bunnen og trykk på Slett kontakt.
Selv om du sletter en kontakt fra telefonens adressebok, slettes ikke samtalehistorikken du har med vedkommende. I denne artikkelen kan du lese om hvordan du sletter en samtale.
Gir dette svar på spørsmålet ditt?
Ja
Nei