Opustenie a vymazanie skupín

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Ak ste správcom skupiny, môžete ju odstrániť pre všetkých účastníkov skupiny. Pred odstránením skupiny musíte odobrať všetkých účastníkov skupiny a následne skupinu opustiť.
Keď odstránite skupinu, už ju viac nebudete vidieť v zozname chatov a z vášho telefónu sa vymaže aj história chatu. Ostatným účastníkom sa skupina bude naďalej zobrazovať v zozname chatov. Nikto však v nej nebude môcť posielať správy.
Ako odobrať účastníkov skupiny
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a potom stlačte Možnosti > Info o skupine.
 2. Vyberte účastníka, ktorého chcete odobrať.
 3. Stlačte Možnosti > Odobrať zo skupiny > ODOBRAŤ.
Ako opustiť skupinu
Ak chcete odstrániť skupinu, najskôr ju musíte opustiť.
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a potom stlačte Možnosti > Info o skupine.
  • Prípadne vyberte skupinu v zozname chatov. Potom stlačte Možnosti.
 2. Stlačte Opustiť skupinu > OPUSTIŤ.
Ako odstrániť skupinu
Po opustení skupiny môžete skupinu odstrániť.
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a potom stlačte Možnosti > Info o skupine > Odstrániť skupinu.
  • Prípadne vyberte skupinu v zozname chatov. Potom stlačte Možnosti > Odstrániť.
 2. Stlačte OK.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie