Opustenie a odstránenie skupín

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Ak ste správcom skupiny, môžete ju vymazať pre všetkých účastníkov skupiny. Pred vymazaním skupiny musíte odobrať všetkých účastníkov skupiny a následne skupinu opustiť.
Keď vymažete skupinu, už ju viac nebudete vidieť v zozname chatov a z vášho telefónu sa vymaže aj história chatu. Ostatným účastníkom sa skupina bude naďalej zobrazovať v zozname chatov. Nikto však v nej nebude môcť posielať správy.
Ako odobrať účastníkov skupiny
  1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  2. Klepnite na meno účastníka a potom na Odobrať zo skupiny > Odobrať.
Ako opustiť skupinu
Po odobratí všetkých účastníkov skupiny budete musieť skupinu opustiť.
  1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
    • Prípadne potiahnite prstom na skupine smerom doľava na karte Chaty. Potom klepnite na Viac.
  2. Klepnite na Opustiť skupinu > Opustiť skupinu.
Ako vymazať skupinu
Po opustení skupiny môžete skupinu vymazať.
  1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
    • Prípadne potiahnite prstom na skupine smerom doľava na karte Chaty. Potom klepnite na Viac.
  2. Klepnite na Vymazať skupinu > Vymazať skupinu.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie