Opustenie a odstránenie skupín

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
Ak ste správcom skupiny, môžete ju vymazať pre všetkých účastníkov skupiny. Pred odstránením skupiny musíte odobrať všetkých účastníkov skupiny a následne skupinu opustiť.
Keď odstránite skupinu, už ju viac nebudete vidieť v zozname chatov a z vášho telefónu sa vymaže aj história skupinového chatu. Ostatným účastníkom sa skupina bude naďalej zobrazovať v zozname chatov. Nikto však v nej nebude môcť posielať správy.
Ako odobrať účastníkov skupiny
  1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  2. Klepnite na meno účastníka a potom na Odobrať kontakt {meno účastníka} > OK.
Ako opustiť skupinu
Po odobratí všetkých účastníkov skupiny budete musieť skupinu opustiť.
  1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  2. Klepnite na Opustiť skupinu > Opustiť.
Ako odstrániť skupinu
Po opustení skupiny môžete skupinu vymazať.
  1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  2. Klepnite na ikonu odstránenia skupiny > Odstrániť skupinu.
    • Ak nechcete, aby sa z telefónu odstránili médiá zo skupiny, uistite sa, že políčko Odstrániť médiá z tohto chatu alebo Odstrániť médiá z týchto chatov nie je začiarknuté.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie