Opustenie a vymazanie skupín

Android
iOS
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
Ak ste správcom skupiny, môžete ju odstrániť pre všetkých členov skupiny. Pred odstránením skupiny musíte odobrať všetkých členov skupiny a následne skupinu opustiť.

Čo sa stane, keď odoberiete člena skupiny alebo odstránite skupinu

Po odstránení skupiny ju už viac nebudete vidieť v zozname Chaty. Z vášho telefónu sa vymaže aj história skupinového chatu.
Odobratie člena alebo odstránenie skupiny neodstráni skupinu v zariadeniach ostatných členov. Ostatní členovia budú naďalej vidieť skupinu vo svojom zozname Chaty a uvidia všetok predchádzajúci obsah, pokiaľ ho sami neodstránia. Nikto v nej nebude môcť posielať správy.
Po odstránení už skupinu nie je možné obnoviť.

Odoberanie členov skupiny

Pred opustením a odstránením skupiny budete musieť odobrať všetkých členov skupiny.
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na názov skupiny.
 2. Klepnite na meno člena a potom na Odobrať kontakt {meno člena} > OK.

Opustenie skupiny

Po odobratí všetkých členov skupiny budete musieť skupinu opustiť.
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na názov skupiny.
 2. Klepnite na Opustiť skupinu > Opustiť.
Ak opustíte skupinu, informujeme iba správcov skupiny.
Vaše profilové meno a telefónne číslo sa zobrazia v zozname bývalých členov v Info o skupine. V závislosti od vašich nastavení sa môže zobraziť aj vaša profilová fotka.
Členovia skupiny môžu v tomto zozname vidieť vaše informácie až 60 dní po opustení skupiny.
Poznámka: Ak ste jediným správcom v skupine a skupinu opúšťate, za nového správcu je náhodne vybraný iný člen. Ak sa opätovne pripojíte k skupine a chcete znova získať status správcu, musíte oň požiadať správcu skupiny.

Odstránenie skupiny

Po odobratí všetkých členov a opustení skupiny môžete skupinu vymazať.
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na názov skupiny.
 2. Klepnite na ikonu odstránenia skupiny > Odstrániť skupinu.
  • Ak nechcete, aby sa z telefónu odstránili médiá zo skupiny, zrušte začiarknutie políčka Odstrániť médiá z tohto chatu alebo Odstrániť médiá z týchto chatov.

Ako odstrániť skupinu, ktorá je súčasťou komunity

Skupiny, ktoré sú súčasťou komunity, nie sú vo vašom zozname Chaty.
Existuje niekoľko spôsobov, ako nájsť komunitu:
 • Na karte Komunity.
 • Na karte Chaty.
 • Zadaním názvu skupiny do vyhľadávania.
Ak chcete odstrániť skupinu, postupujte podľa vyššie uvedených krokov. Môžete tiež odobrať skupinu z komunity. Ako na to sa dozviete v tomto článku.

Dostali ste odpoveď na svoju otázku?

Áno
Nie