ग्रुपमधून बाहेर पडणे आणि ग्रुप हटवणे

Android
iPhone
KaiOS
वेब आणि डेस्कटॉप
Windows
Mac
तुम्ही ग्रुप ॲडमिन असाल, तर तुम्ही सर्व सदस्यांसाठी ग्रुप हटवू शकता. ग्रुप हटवण्यापूर्वी आधी सर्व सदस्यांना काढून नंतर तुम्ही ग्रुपमधून बाहेर पडणे आवश्यक आहे.
तुम्ही ग्रुप हटवता, तेव्हा तुम्हाला चॅट लिस्टमध्ये तो ग्रुप दिसणार नाही आणि तुमचे पूर्वीचे चॅट तुमच्या फोनमधून हटवले जाईल, इतर सदस्य त्यानंतरही त्यांच्या चॅट लिस्टमध्ये ग्रुप पाहू शकतील. परंतु, कोणीही त्या ग्रुपला मेसेजेस पाठवू शकणार नाही.
ग्रुपच्या सदस्यांना काढणे
 1. WhatsApp ग्रुप चॅट उघडा, त्यानंतर पर्याय > ग्रुपची माहिती यावर प्रेस करा.
 2. ज्याला काढून टाकायचे आहे त्या सदस्यास निवडा.
 3. पर्याय> ग्रुपमधून काढा > काढा वर टॅप करा.
ग्रुपमधून बाहेर पडणे
ग्रुप हटवण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्ही ग्रुपमधून बाहेर पडणे गरजेचे आहे.
 1. WhatsApp ग्रुप चॅट उघडा, त्यानंतर पर्याय > ग्रुपची माहिती यावर प्रेस करा.
  • किंवा, तुमच्या चॅट लिस्टमधून ग्रुप निवडा. त्यानंतर, पर्याय वर प्रेस करा.
 2. ग्रुपमधून बाहेर पडा > बाहेर पडा यावर प्रेस करा.
ग्रुप हटवणे
ग्रुपमधून बाहेर पडल्यानंतर तुमच्याकडे ग्रुप हटवण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
 1. WhatsApp ग्रुप चॅट उघडा, त्यानंतर पर्याय > ग्रुपची माहिती > ग्रुप हटवा यावर प्रेस करा.
  • किंवा, तुमच्या चॅट लिस्टमधून ग्रुप निवडा. पर्याय > हटवा यावर प्रेस करा.
 2. ठीक आहे वर प्रेस करा.
तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले?
होय
नाही