ग्रुपमधून बाहेर पडणे आणि ग्रुप हटवणे

Android
iPhone
KaiOS
वेब आणि डेस्कटॉप
Windows
Mac
तुम्ही ग्रुप ॲडमीन असाल तर तुम्ही सर्व सदस्यांसाठी ग्रुप हटवू शकता. ग्रुप हटवण्यापूर्वी आधी सर्व सदस्यांना काढून नंतर तुम्ही ग्रुपमधून बाहेर पडणे आवश्यक आहे.
तुम्ही ग्रुप हटवता, तेव्हा तुम्हाला चॅट लिस्टमध्ये तो ग्रुप दिसणार नाही आणि तुमचे पूर्वीचे ग्रुप चॅट तुमच्या फोनमधून हटवले जाईल. इतर सदस्य त्यानंतरही त्यांच्या चॅट लिस्टमध्ये तो ग्रुप पाहू शकतील. परंतु, कोणीही त्या ग्रुपला मेसेजेस पाठवू शकणार नाही.
ग्रुपच्या सदस्यांना काढणे
  1. WhatsApp ग्रुप चॅटवर जा आणि त्यानंतर ग्रुपच्या नावावर टॅप करा.
  2. सदस्याचे नाव > {सदस्य} काढा > ठीक आहे यावर टॅप करा.
ग्रुपमधून बाहेर पडणे
सर्व सदस्यांना काढल्यानंतर तुम्हाला ग्रुप सोडावा लागेल.
  1. WhatsApp ग्रुप चॅटवर जा आणि त्यानंतर ग्रुपच्या नावावर टॅप करा.
  2. ग्रुपमधून बाहेर पडा > बाहेर पडा यावर टॅप करा.
ग्रुप हटवणे
तुम्ही ग्रुपमधून बाहेर पडल्यानंतर तुमच्याकडे ग्रुप हटवण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
  1. WhatsApp ग्रुप चॅटवर जा आणि त्यानंतर ग्रुपच्या नावावर टॅप करा.
  2. ग्रुप आयकॉन हटवा > ग्रुप हटवा यावर टॅप करा.
    • त्या ग्रुपमधून आलेल्या मीडिया फाइल्स फोनवरून हटवल्या जाऊ नयेत असे वाटत असल्यास, या चॅटमधील मीडिया फाइल्स हटवा किंवा या चॅट्समधील मीडिया फाइल्स हटवा हे निवडलेले नाही याची खात्री करा.
तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले?
होय
नाही