نحوه خروج از گروه‌ها و حذف آن‌ها

اندروید
iPhone
KaiOS
وب و دسکتاپ
Windows
اگر مدیر گروه باشید، می‌توانید گروه را برای همه شرکت‌کنندگان گروه حذف کنید. پیش از اینکه بتوانید گروه را حذف کنید، باید همه شرکت‌کنندگان گروه را حذف کنید و سپس از گروه خارج شوید.
وقتی گروهی را حذف کنید، دیگر نمی‌توانید آن گروه را در فهرست گفتگوهایتان ببینید و سابقه گفتگوی گروهی نیز از تلفنتان حذف خواهد شد. سایر شرکت‌کنندگان همچنان گروه را در فهرست گفتگوهایشان خواهند دید. اما دیگر کسی نمی‌تواند پیام بفرستد.
حذف شرکت‌کنندگان گروه
  1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه ضربه بزنید.
  2. روی نام شرکت‌کننده > حذف از گروه > حذف ضربه بزنید.
خروج از گروه
بعد از حذف همه شرکت‌کنندگان گروه، باید از گروه خارج شوید.
  1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه ضربه بزنید.
    • یا اینکه در برگه گفتگوها گروه را تند به چپ بکشید. سپس روی بیشتر ضربه بزنید.
  2. روی خروج از گروه > خروج از گروه ضربه بزنید.
حذف گروه
پس از خارج شدن از گروه، امکان حذف آن گروه را دارید.
  1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه ضربه بزنید.
    • یا اینکه در برگه گفتگوها گروه را تند به چپ بکشید. سپس روی بیشتر ضربه بزنید.
  2. روی حذف گروه > حذف گروه ضربه بزنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر