چگونگی خروج از گروه‌ها و حذف آن‌ها

اندروید
iPhone
وب و دسکتاپ
Windows
اگر مدیر گروه باشید می‌توانید گروه را برای همه اعضای گروه، حذف کنید. قبل از اینکه بتوانید گروه را حذف کنید باید همه اعضای گروه را حذف کنید و سپس از گروه خارج شوید.
وقتی گروهی را حذف کنید، دیگر نمی‌توانید آن گروه را در فهرست گفتگوهای خود ببینید و تاریخچه گفتگوها نیز از گوشیتان حذف خواهد شد. سایر اعضا همچنان گروه را در فهرست گفتگوهایشان خواهند دید. هرچند، دیگر کسی نمی‌تواند پیام ارسال کند.
حذف اعضای گروه
  1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس عنوان گروه را بزنید. یا اینکه در برگه گفتگوها روی گروه بزنید و نگه دارید.
  2. روی نام عضو > حذف {participant} > تایید بزنید.
خارج شدن از یک گروه
بعد از حذف همه اعضای گروه لازم است از گروه خارج شوید.
  1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس عنوان گروه را بزنید. یا اینکه، در برگه گفتگوها روی گروه مورد نظر بزنید و نگه دارید.
  2. خروج از گروه > خروج را بزنید.
حذف یک گروه
پس از خارج شدن از یک گروه، امکان حذف آن گروه را دارید.
  1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس عنوان گروه را بزنید.
    • یا اینکه، در برگه گفتگوها روی گروه مورد نظر بزنید و نگه دارید.
  2. حذف گروه > حذف را بزنید.
    • اگر نمی‌خواهید رسانه‌های گروه را از گوشیتان حذف کنید، مطمئن شوید که حذف رسانه از این گفتگو یا حذف رسانه از این گفتگوها علامت نخورده باشد.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر