Jak opouštět a odstraňovat skupiny

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
Jste-li správcem skupiny, můžete danou skupinu odstranit pro všechny její účastníky. Abyste však skupinu mohli odstranit, musíte z ní nejprve odebrat všechny účastníky a následně skupinu opustit.
Když skupinu odstraníte, už se vám nebude zobrazovat v seznamu chatů a dosavadní historie skupinových chatů bude z vašeho telefonu vymazána. Ostatním účastníkům se skupina v seznamu chatů nadále zobrazovat bude. Nikdo už v ní však nebude moct odesílat zprávy.
Jak odebrat účastníky skupiny
  1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  2. Klepněte na jméno účastníka > Odebrat {jméno účastníka} > OK.
Jak skupinu opustit
Jakmile odeberete všechny účastníky, bude třeba skupinu opustit.
  1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  2. Klepněte na Opustit skupinu > Opustit.
Jak skupinu odstranit
Poté, co skupinu opustíte, budete mít možnost ji odstranit.
  1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  2. Klepněte na ikonu Odstranit skupinu > Odstranit skupinu.
    • Pokud ze svého telefonu nechcete odstranit média, která byla ve skupině sdílena, ujistěte se, že možnost Odstranit média v tomto chatu nebo Odstranit média v těchto chatech není zaškrtnutá.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne