วิธีออกจากกลุ่มและลบกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
คุณสามารถลบกลุ่มสำหรับสมาชิกกลุ่มทั้งหมดได้หากคุณเป็นผู้ดูแลกลุ่ม ก่อนที่คุณจะสามารถลบกลุ่มได้ คุณต้องลบสมาชิกกลุ่มทั้งหมด จากนั้นให้ออกจากกลุ่ม
เมื่อลบกลุ่ม คุณจะไม่เห็นกลุ่มในรายการแชทอีกต่อไป และประวัติการแชทจะถูกลบออกจากโทรศัพท์ของคุณ สมาชิกคนอื่นจะยังคงเห็นกลุ่มในรายการแชทของตน อย่างไรก็ตาม จะไม่มีใครสามารถส่งข้อความได้
การลบสมาชิกกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นคลิกหัวข้อกลุ่ม
 2. คลิกเมนู
  ข้างชื่อสมาชิก > ลบ > ลบ
การออกจากกลุ่ม
หากต้องการลบกลุ่ม คุณต้องออกจากกลุ่มก่อน
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นคลิกหัวข้อกลุ่ม
  • หรือวางเมาส์เหนือกลุ่มในรายการแชท จากนั้นคลิกเมนู
 2. คลิกออกจากกลุ่ม
  > ออก
การลบกลุ่ม
หลังออกจากกลุ่มแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะลบกลุ่มได้
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นคลิกหัวข้อกลุ่ม
  • หรือวางเมาส์เหนือกลุ่มในรายการแชท จากนั้นคลิกเมนู
 2. คลิกลบกลุ่ม
  > ลบ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่