Posielanie správ v rámci WhatsApp

Na uskutočňovanie a prijímanie hovorov, ako aj na odosielanie a prijímanie správ využíva WhatsApp mobilné internetové pripojenie alebo sieť Wi-Fi. Pokiaľ neprekročíte svoj mobilný dátový limit, váš mobilný operátor by vám za používanie aplikácie WhatsApp nemal účtovať žiadne poplatky. Pokiaľ sa nachádzate v zahraničí a používate roaming, operátor vám môže účtovať dátové poplatky.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie