Informacje o wysyłaniu wiadomości w WhatsApp

WhatsApp wykorzystuje połączenie komórkowe telefonu lub sieć Wi-Fi do wysyłania i odbierania wiadomości oraz wykonywania i odbierania połączeń. Jeśli Twój pakiet danych komórkowych nie został wykorzystany, operator komórkowy nie powinien naliczać żadnych dodatkowych kosztów za korzystanie z WhatsAppa. Jeśli telefon używa roamingu, mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za przesyłanie danych.
Powiązane źródła:
Informacje na temat opłat za roaming.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie