Informacje o wysyłaniu wiadomości w WhatsApp

WhatsApp wykorzystuje połączenie komórkowe telefonu lub sieć Wi-Fi, aby umożliwić wysyłanie i otrzymywanie wiadomości oraz wykonywanie i odbieranie połączeń od znajomych i rodziny. Jeśli Twój pakiet danych komórkowych nie został przekroczony lub jeśli łączysz się z bezpłatną siecią Wi-Fi, Twój operator komórkowy nie powinien naliczać żadnych dodatkowych kosztów za przesyłanie wiadomości w WhatsApp. Jeśli telefon używa roamingu, mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za przesyłanie danych.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie