Perihal menghantar mesej di WhatsApp

WhatsApp menggunakan sambungan selular atau rangkaian Wi-Fi anda untuk menghantar dan menerima mesej serta menghubungi keluarga dan rakan-rakan anda. Asalkan anda tidak melebihi had data mudah alih anda atau anda bersambung melalui rangkaian Wi-Fi percuma, pembekal mudah alih anda tidak harus mengenakan caj untuk penghantaran mesej atau panggilan melalui WhatsApp. Jika telefon anda berada dalam perayauan, caj data mungkin dikenakan.
Sumber berkaitan:
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak