Perihal menghantar mesej di WhatsApp

WhatsApp menggunakan sambungan selular telefon anda atau rangkaian Wi-Fi untuk menghantar dan menerima mesej serta panggilan. Asalkan anda tidak melebihi had data mudah alih anda, pembekal mudah alih anda tidak harus mengenakan caj kepada anda untuk menggunakan WhatsApp. Jika telefon anda berada dalam perayauan, caj data mungkin dikenakan.
Sumber berkaitan:
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak