วิธีเปลี่ยนแปลงกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกกลุ่มทุกคนสามารถเปลี่ยนไอคอน หัวข้อ หรือคำอธิบายได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลกลุ่มสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่มเพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลแก้ไขข้อมูลกลุ่มได้
การเปลี่ยนข้อมูลกลุ่ม
วิธีเปลี่ยนหัวข้อกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม > ตกลง
 2. เลือกหัวข้อกลุ่ม จากนั้นกดแก้ไข
 3. ป้อนหัวข้อใหม่ จากนั้นกดบันทึก
  • หัวข้อต้องมีอักขระไม่เกิน 100 ตัว
วิธีเปลี่ยนไอคอนกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม > ตกลง
 2. เลือกไอคอนกลุ่ม จากนั้นกดตัวเลือก
 3. กดเลือกรูปภาพ แล้วเลือกจากกล้องหรือแกลเลอรีเพื่อเพิ่มรูปภาพ
 4. กดเสร็จสิ้น
วิธีเปลี่ยนคำอธิบายกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม
 2. เลือกคำอธิบายกลุ่ม จากนั้นกดแก้ไข
 3. ป้อนคำอธิบายใหม่ จากนั้นกดบันทึก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่