วิธีเปลี่ยนแปลงกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกกลุ่มทุกคนสามารถเปลี่ยนหัวข้อ ไอคอน คำอธิบาย หรือส่งข้อความได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลกลุ่มสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่มเพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลแก้ไขข้อมูลกลุ่มหรืออนุมัติสมาชิกใหม่ได้ หากต้องการทราบว่าใครเป็นผู้ดูแลกลุ่ม ให้แตะที่ชื่อกลุ่มแล้วมองหาผู้ดูแลกลุ่มถัดจากชื่อผู้ติดต่อ
การเปลี่ยนข้อมูลกลุ่ม
วิธีเปลี่ยนหัวข้อกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท จากนั้นแตะ
   > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะหัวข้อกลุ่ม
 3. ป้อนหัวข้อใหม่ จากนั้นแตะบันทึก
  • หัวข้อต้องมีอักขระไม่เกิน 100 ตัว
วิธีเปลี่ยนไอคอนกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท จากนั้นแตะ
   > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะ
 3. เลือกว่าจะรีเซ็ตไอคอน ถ่ายรูป เลือกรูปภาพ อิโมจิและสติกเกอร์ หรือค้นหาในเว็บเพื่อเพิ่มรูปภาพใหม่
วิธีเปลี่ยนคำอธิบายกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท จากนั้นแตะ
   > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะคำอธิบายกลุ่ม
 3. ป้อนคำอธิบายใหม่ จากนั้นแตะบันทึก
วิธีอนุมัติสมาชิกใหม่ในฐานะผู้ดูแลกลุ่ม
หากเปิดใช้งานอนุมัติสมาชิกใหม่ในการตั้งค่ากลุ่ม ผู้ดูแลต้องอนุมัติทุกคนที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่ม
 1. หากมีคำขอที่รอดำเนินการอยู่ จะมีการแจ้งเตือนบนแท็บแชทที่อยู่ด้านล่างของชื่อกลุ่ม
 2. แตะข้อความคำขอที่รอดำเนินการเพื่อเข้าถึงสมาชิกที่รอเข้าร่วม
 3. หากคุณอนุมัติใคร บุคคลนั้นจะถูกเพิ่มเข้ากลุ่ม หากคุณปฏิเสธคำขอ บุคคลนั้นจะไม่ถูกเพิ่มเข้ากลุ่ม
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่