วิธีเปลี่ยนแปลงกลุ่ม

Android
iOS
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
Mac
โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกกลุ่มทุกคนสามารถเปลี่ยนหัวข้อกลุ่ม ไอคอน คำอธิบาย หรือส่งข้อความได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลกลุ่มสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่มเพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลแก้ไขข้อมูลกลุ่มหรืออนุมัติสมาชิกใหม่ได้ หากต้องการทราบว่าใครเป็นผู้ดูแลกลุ่ม ให้แตะที่ชื่อกลุ่มแล้วมองหาผู้ดูแลถัดจากชื่อผู้ติดต่อ
การเปลี่ยนข้อมูลกลุ่ม
วิธีเปลี่ยนคำอธิบายกลุ่ม
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะชื่อกลุ่ม
  2. แตะที่คำอธิบายที่มีอยู่ หรือแตะเพิ่มคำอธิบายกลุ่ม
  3. ป้อนคำอธิบายใหม่ จากนั้นแตะบันทึก
วิธีเปลี่ยนไอคอนกลุ่ม
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะชื่อกลุ่ม
  2. แตะแก้ไข > เพิ่มรูปภาพ
  3. เลือกถ่ายรูป เลือกรูปภาพ อิโมจิและสติกเกอร์ หรือค้นหาในเว็บเพื่อเพิ่มรูปภาพใหม่
  4. เมื่อคุณเลือกรูปภาพแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น
วิธีอนุมัติสมาชิกใหม่ในฐานะผู้ดูแลกลุ่ม
หากเปิดใช้งานอนุมัติสมาชิกใหม่ในการตั้งค่ากลุ่ม ผู้ดูแลต้องอนุมัติทุกคนที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่ม
  1. จะมีการแจ้งเตือนให้ตรวจสอบคำขอเข้าร่วมกลุ่มที่รอดำเนินการที่ด้านล่างของชื่อกลุ่มบนแท็บแชท
  2. แตะตรวจสอบเพื่อดูรายการคำขอที่รอดำเนินการ
  3. แตะเครื่องหมายถูกเพื่ออนุมัติคำขอ หรือแตะ X เพื่อยกเลิกคำขอถัดจากชื่อสมาชิกที่รอดำเนินการ หมายเหตุ: หากคุณอนุมัติใคร บุคคลนั้นจะถูกเพิ่มเข้ากลุ่ม หากคุณปฏิเสธคำขอ บุคคลนั้นจะไม่ถูกเพิ่มเข้ากลุ่ม
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่