Jak wprowadzać zmiany w grupach?

Android
iPhone
KaiOS
Internet i komputer
Windows
Domyślnie każdy z uczestników grupy może zmienić jej temat, ikonę oraz opis i wysyłać wiadomości. Administratorzy grup mogą jednak zmienić te ustawienia i zezwolić tylko administratorom na edycję informacji o grupie lub zatwierdzanie nowych uczestników. Aby dowiedzieć się, kto jest administratorem grupy, stuknij nazwę grupy i szukaj etykiety Administrator grupy obok imion kontaktów.
Zmiana informacji o grupie
Zmiana tematu grupy
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp, a następnie stuknij temat grupy.
  • Możesz także przesunąć grupę w lewo na karcie Czaty. Następnie stuknij
   > Informacje o grupie.
 2. Stuknij temat grupy.
 3. Wprowadź nowy temat, a następnie stuknij Zachowaj.
  • Temat może zawierać maksymalnie 100 znaków.
Zmiana ikony grupy
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp, a następnie stuknij temat grupy.
  • Możesz także przesunąć grupę w lewo na karcie Czaty. Następnie stuknij
   > Informacje o grupie.
 2. Stuknij
  .
 3. Wybierz opcję Zresetuj ikonę, Zrób zdjęcie, Wybierz zdjęcie, Emoji i naklejki lub Szukaj w Internecie, aby dodać nowy obraz.
Zmiana opisu grupy
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp, a następnie stuknij temat grupy.
  • Możesz także przesunąć grupę w lewo na karcie Czaty. Następnie stuknij
   > Informacje o grupie.
 2. Stuknij opis grupy.
 3. Wprowadź nowy opis, a następnie stuknij Zachowaj.
Zatwierdzanie nowych uczestników jako administrator grupy
Jeśli w Ustawieniach grupy włączono opcję Zatwierdzanie nowych uczestników, administratorzy muszą zatwierdzać wszystkich użytkowników chcących dołączyć do grupy.
 1. Na karcie Czaty pod nazwą grupy wyświetli się powiadomienie, jeśli istnieją jakiekolwiek prośby o dołączenie, które wymagają zatwierdzenia.
 2. Stuknij komunikat o oczekujących prośbach, aby przejść do ekranu Oczekujący uczestnicy.
 3. Po zatwierdzeniu uczestnika zostanie on dodany do grupy. W razie odrzucenia prośby dany użytkownik nie zostanie dodany do grupy.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie