Cara membuat perubahan kepada grup

Android
iPhone
KaiOS
Web dan Komputer meja
Windows
Secara lalai, mana-mana peserta boleh menukar subjek kumpulan, ikon, deskripsi atau menghantar mesej. Walau bagaimanapun, seorang pentadbir kumpulan boleh menukar tetapan kumpulan untuk membenarkan pentadbir sahaja yang boleh mengedit info kumpulan atau meluluskan peserta baharu.
Menukar info kumpulan
Menukar subjek kumpulan
 1. Buka sembang kumpulan WhatsApp, kemudian klik pada subjek kumpulan.
  • Sebagai alternatif, klik Menu (
   atau
   ) di sudut atas > Info kumpulan.
 2. Klik Edit
  di bahagian kanan subjek kumpulan.
 3. Masukkan subjek baharu, kemudian klik tanda semak kelabu
  untuk menyimpan.
  • Had subjek ialah 25 aksara.
  • Anda boleh memasukkan emoji dalam subjek anda dengan mengeklik ikon Emoji
   .
Menukar ikon kumpulan
 1. Buka sembang kumpulan WhatsApp, kemudian klik pada subjek kumpulan.
  • Sebagai alternatif, klik Menu (
   atau
   ) di sudut atas > Info kumpulan.
 2. Tuding pada ikon, kemudian klik TUKAR IKON KUMPULAN
  .
 3. Pilih untuk Lihat foto, Ambil foto, Muat naik foto, Emoji & Pelekat, atau Carian Web untuk memasukkan imej baharu atau Alih keluar foto. Carian Web hanya tersedia pada WhatsApp Desktop.
Menukar deskripsi kumpulan
 1. Buka sembang kumpulan WhatsApp, kemudian klik pada subjek kumpulan.
  • Sebagai alternatif, klik Menu (
   atau
   ) di sudut atas > Info kumpulan.
 2. Klik Edit
  di bahagian kanan deskripsi kumpulan.
 3. Masukkan deskripsi baharu, kemudian klik tanda semak kelabu
  untuk menyimpan.
  • Anda boleh memasukkan emoji dalam deskripsi anda dengan mengeklik ikon Emoji
   .
Meluluskan peserta baharu sebagai pentadbir kumpulan
Jika tetapan Luluskan Peserta Baharu dihidupkan dalam Tetapan Kumpulan, pentadbir mesti meluluskan sesiapa sahaja yang ingin menyertai kumpulan.
 1. Pada tab Sembang, di bawah nama kumpulan akan dipaparkan pemberitahuan jika terdapat permintaan yang tertangguh.
 2. Klik mesej permintaan yang tertangguh untuk mengakses Peserta yang tertangguh.
 3. Jika anda meluluskan seseorang, mereka akan dimasukkan dalam kumpulan. Jika anda menolak permintaan mereka, mereka tidak akan dimasukkan dalam kumpulan.
Sumber berkaitan:
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak