Cara membuat perubahan kepada grup

Android
iPhone
KaiOS
Web dan Komputer meja
Windows
Secara lalai, mana-mana peserta boleh menukar subjek kumpulan, ikon, deskripsi atau menghantar mesej. Walau bagaimanapun, seorang pentadbir kumpulan boleh menukar tetapan kumpulan untuk membenarkan pentadbir sahaja yang boleh mengedit info kumpulan atau meluluskan peserta baharu.
Menukar info kumpulan
Menukar subjek kumpulan
 1. Buka sembang kumpulan WhatsApp, kemudian ketik subjek kumpulan.
  • Sebagai alternatif, ketik dan tahan kumpulan tersebut dalam tab Sembang. Kemudian, ketik Pilihan lain
   > Info kumpulan.
 2. Ketik Edit
  di sebelah ikon dan subjek kumpulan.
 3. Masukkan subjek baharu, kemudian ketik OK.
  • Had subjek ialah 25 aksara.
  • Anda boleh memasukkan emoji dalam subjek anda dengan mengetik Emoji
   .
Menukar ikon kumpulan
 1. Buka sembang kumpulan WhatsApp, kemudian ketik subjek kumpulan.
  • Sebagai alternatif, ketik dan tahan kumpulan tersebut dalam tab Sembang. Kemudian, ketik Pilihan lain
   > Info kumpulan.
 2. Ketik ikon kumpulan > Edit
  .
 3. Pilih untuk menggunakan Galeri, Kamera, Emoji & Pelekat anda, atau Cari di web untuk memasukkan imej baharu atau anda boleh Alih keluar ikon.
Menukar deskripsi kumpulan
 1. Buka sembang kumpulan WhatsApp, kemudian ketik subjek kumpulan.
  • Sebagai alternatif, ketik dan tahan kumpulan tersebut dalam tab Sembang. Kemudian, ketik Pilihan lain
   > Info kumpulan.
 2. Ketik deskripsi kumpulan.
 3. Masukkan deskripsi baharu, kemudian ketik OK.
Meluluskan peserta baharu sebagai pentadbir kumpulan
Jika tetapan Luluskan Peserta Baharu dihidupkan dalam Tetapan Kumpulan, pentadbir mesti meluluskan sesiapa sahaja yang ingin menyertai kumpulan.
 1. Pada tab Sembang, di bawah nama kumpulan akan dipaparkan pemberitahuan jika terdapat permintaan yang belum selesai.
 2. Ketik mesej permintaan yang tertangguh untuk mengakses Peserta yang tertangguh.
 3. Jika anda meluluskan seseorang, mereka akan dimasukkan dalam kumpulan. Jika anda menolak permintaan mereka, mereka tidak akan dimasukkan dalam kumpulan.
Sumber berkaitan:
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak