نحوه اعمال تغییرات در گروه‌ها

اندروید
iPhone
KaiOS
وب و دسکتاپ
Windows
به‌طور پیش‌فرض، همه شرکت‌کنندگان گروه می‌توانند عنوان، نماد و شرح گروه را تغییر دهند یا پیام بفرستند. با این حال، مدیر گروه می‌تواند تنظیمات گروه را تغییر دهد تا فقط مدیران مجاز به ویرایش اطلاعات گروه یا تأیید شرکت‌کنندگان جدید باشند. برای اینکه بدانید مدیر گروه چه کسی است، روی نام گروه ضربه بزنید و در کنار نام مخاطب، به‌دنبال عبارت مدیر گروه بگردید.
تغییر اطلاعات گروه
تغییر عنوان گروه
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه ضربه بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها گروه را تند به چپ بکشید. سپس، روی
   > اطلاعات گروه ضربه بزنید.
 2. روی عنوان گروه ضربه بزنید.
 3. عنوان جدیدی وارد کنید، سپس روی ذخیره ضربه بزنید.
  • عنوان می‌تواند حداکثر ۱۰۰ نویسه داشته باشد.
تغییر نماد گروه
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه ضربه بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها گروه را تند به چپ بکشید. سپس، روی
   > اطلاعات گروه ضربه بزنید.
 2. روی
  ضربه بزنید.
 3. برای افزودن تصویر جدید، استفاده از گزینه‌های بازنشانی نماد، گرفتن عکس، انتخاب عکس، اموجی و عکس‌برگردان یا جستجوی وب را انتخاب کنید.
تغییر شرح گروه
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه ضربه بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها گروه را تند به چپ بکشید. سپس، روی
   > اطلاعات گروه ضربه بزنید.
 2. روی شرح گروه ضربه بزنید.
 3. شرح جدیدی وارد کنید، سپس روی ذخیره ضربه بزنید.
تأیید شرکت‌کنندگان جدید به‌عنوان مدیر
اگر تأیید شرکت‌کنندگان جدید در تنظیمات گروه روشن باشد، مدیران باید هر کسی را که می‌خواهد به گروه بپیوندد تأیید کنند.
 1. در برگه گفتگوها، زیر نام گروه، در صورت وجود درخواست‌های معلق، اعلانی نمایش داده خواهد شد.
 2. برای دسترسی به شرکت‌کنندگان درانتظار تأیید، روی پیام درخواست‌های معلق ضربه بزنید.
 3. اگر فردی را تأیید کنید، به گروه اضافه خواهد شد. اگر درخواستش را رد کنید، آن فرد اضافه نخواهد شد.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر