Jak provádět změny ve skupinách

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
V rámci výchozího nastavení mohou všichni účastníci skupiny měnit téma, ikonu či popis skupiny a také ve skupině posílat zprávy. Správce skupiny však může nastavení skupiny změnit a povolit úpravy informací o skupině či schvalování nových účastníků pouze správcům skupiny.
Změny informací o skupině
Jak změnit téma skupiny
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně na skupinu klepněte v záložce Chaty a přidržte ji. Potom klepněte na ikonu
   > Informace o skupině.
 2. Klepněte na ikonu
  > Změnit téma.
 3. Zadejte nové téma a klepněte na OK.
  • Můžete použít maximálně 100 znaků.
  • Chcete-li do tématu přidat symboly emoji, klepněte na jejich ikonu
   .
Jak změnit ikonu skupiny
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně na skupinu klepněte v záložce Chaty a přidržte ji. Potom klepněte na ikonu
   > Informace o skupině.
 2. Klepněte na ikonu skupiny.
 3. Chcete-li přidat nový obrázek, zvolte možnost Fotoaparát, Galerie, Fotoaparát, Emoji a nálepky nebo Hledat na webu. Pokud chcete ikonu odstranit, zvolte možnost Odstranit ikonu.
Jak změnit popis skupiny
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně na skupinu klepněte v záložce Chaty a přidržte ji. Potom klepněte na ikonu
   > Informace o skupině.
 2. Klepněte na popis skupiny.
 3. Zadejte nový popis a klepněte na OK.
Schvalování nových účastníků správcem skupiny
Je-li v Nastavení skupiny povolena možnost Schvalovat nové účastníky, musí správci skupiny schválit každého, kdo se chce ke skupině připojit.
 1. Pokud existují nějaké nevyřízené žádosti, v záložce Chaty se pod názvem skupiny zobrazí upozornění.
 2. Klepnutím na zprávu o nevyřízených žádostech zobrazíte Čekající účastníky.
 3. Pokud žádost kteréhokoli uživatele schválíte, bude následně přidán do skupiny. Pokud žádost uživatele zamítnete, do skupiny přidán nebude.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne