วิธีกำหนดค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติ

โดยค่าเริ่มต้น WhatsApp จะดาวน์โหลดรูปภาพผ่านการเชื่อมต่อเซลลูลาร์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงรูปภาพล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว ไฟล์เสียงและวิดีโอจะดาวน์โหลดอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เท่านั้น

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าได้โดยเปิด WhatsApp > การตั้งค่า > พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและข้อมูล จากนั้นตั้งค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติของ WhatsApp สำหรับรูปภาพ ไฟล์เสียง วิดีโอ และเอกสารได้จากที่นี่ แตะที่สื่อแต่ละประเภท และเลือกไม่, Wi-Fi หรือ Wi-Fi และเซลลูลาร์
หมายเหตุ: WhatsApp กำลังเข้าร่วมกับบริการอื่นๆ เพื่อลดการติดขัดของเครือข่ายมือถือที่อาจเกิดขึ้นในช่วงโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อช่วยปรับปรุงปัญหาแบนด์วิดท์เครือข่ายมือถือเหล่านี้ เราได้ปิดใช้งานการดาวน์โหลดอัตโนมัติสำหรับเอกสาร วิดีโอ และข้อความเสียงในบางภูมิภาค
ไม่
ไฟล์สื่อจะไม่ดาวน์โหลดอัตโนมัติ คุณจะต้องแตะแต่ละไฟล์เพื่อดาวน์โหลดด้วยตัวเอง
หมายเหตุ: หากคุณตั้งค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติเป็นไม่ วิดีโอของคุณจะไม่ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อแตะปุ่ม “เล่น” วิดีโอจะเริ่มเล่นทันทีและขั้นตอนการดาวน์โหลดจะดำเนินการต่อที่พื้นหลัง
Wi-Fi
ไฟล์สื่อจะดาวน์โหลดอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับฮอตสปอต Wi-Fi เช่น อินเทอร์เน็ตที่บ้าน