Jak nastavit automatické stahování

V rámci výchozího nastavení stahuje aplikace WhatsApp obrázky automaticky přes mobilní datové připojení, abyste k nejnovějším fotografiím měli rychlý přístup. Zvukové soubory a videa se stahují automaticky pouze při připojení k síti Wi-Fi.

Své předvolby můžete spravovat, otevřete-li WhatsApp > Nastavení > Úložiště a data. Zde si můžete zvolit, za jakých podmínek bude aplikace WhatsApp fotografie, zvukové soubory, videa či dokumenty stahovat automaticky. Klepněte na jednotlivé typy médií a vyberte si z možností Nikdy, Wi-Fi, nebo Wi-Fi a mobilní síť.
Upozornění: WhatsApp se, společně s dalšími službami, snaží snižovat riziko potenciálního přetížení mobilních sítí během pandemie koronaviru (COVID-19). Jedním ze způsobů, jak těmto potížím s přenosovou rychlostí mobilních sítí zamezit, byla deaktivace automatického stahování dokumentů, videí a zvukových zpráv ve vybraných oblastech.
Nikdy
Média nebudou automaticky stahována nikdy. Jednotlivé soubory budete moct stáhnout klepnutím.
Upozornění: Pokud zvolíte možnost Nikdy, videa nebudou stahována automaticky. Pokud ale klepnete na tlačítko Přehrát, video se ihned spustí a stahování bude pokračovat na pozadí.
Wi-Fi
Média budou stahována automaticky při připojení k Wi-Fi hotspotu, například k síti Wi-Fi u vás doma.
Wi-Fi a mobilní síť
Média budou stahována automaticky, kdykoli budete připojeni k internetu.
Pokud používáte mobilní tarif s datovým limitem, doporučujeme automatické stahování médií omezit pouze na dobu, kdy jste připojeni k síti Wi-Fi.
Další informace:
Jak nastavit automatické stahování na dalších zařízeních: Android
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne