การโทรผ่าน WhatsApp ไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ

โปรดทราบว่าการโทรผ่าน WhatsApp ไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศเนื่องจากกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้นๆ
หากคุณอยู่ในประเทศเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถโทรออกหรือรับสายได้ หากคุณอยู่ในประเทศที่การโทรผ่าน WhatsApp พร้อมให้บริการ คุณจะไม่สามารถโทรหาคนที่อยู่ในประเทศที่บริการดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่