Dostupnost hovorů WhatsApp v některých zemích

Hovory WhatsApp bohužel v některých zemích z důvodu místních předpisů nejsou dostupné.
Pokud se v některé z těchto zemí nacházíte, nebudete schopni zahajovat ani přijímat hovory. Nacházíte-li se v zemi, kde hovory WhatsApp dostupné jsou, nebudete schopni volat kontaktům v zemích, kde hovory dostupné nejsou.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne