הסמל "אפשרויות נוספות"

Android
עבור רוב מכשירי ה-Android, הסמל עבור אפשרויות נוספות
נמצא בסרגל הפעולה:
במכשירים אחרים, הסמל עבור אפשרויות נוספות הוא כפתור פיזי במכשיר הטלפון ואינו מופיע כחלק מהתצוגה במסך. הסמל עצמו יכול להיות שונה בין מכשיר למכשיר. מטה מוצגות מספר דוגמאות לסמלים שונים עבור "אפשרויות נוספות":
במכשירים אחרים הסמל עבור "אפשרויות נוספות" יכול להמצא במסך ולהראות כך:
במכשירים בהם לא קיים הסמל עבור "אפשרויות נוספות", ליחצו לחיצה ארוכה על הכפתור המשמש להחלפה בין אפליקציות:
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא