Informacje o naklejkach na KaiOS

KaiOS
W WhatsApp na KaiOS możesz otrzymywać i wyświetlać naklejki w czatach indywidualnych i grupowych. Wysyłanie naklejek z WhatsApp na KaiOS nie jest obecnie możliwe, ale możesz przekazać otrzymane naklejki.
Przekazywane naklejek
Aby przekazać otrzymane naklejki:
  1. W czacie indywidualnym lub grupowym wybierz naklejkę, którą chcesz przekazać.
  2. Naciśnij Opcje > Przekaż.
  3. Wybierz odbiorców, którym chcesz przekazać naklejkę i naciśnij Wyślij.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie