Позначення повідомлень і видалення позначок

Використовуючи функцію позначення повідомлень, ви можете позначити певні повідомлення, щоб їх було легше знайти пізніше.
Позначення повідомлень
 1. Торкніться повідомлення, яке потрібно позначити, і утримуйте його.
 2. Торкніться опції Позначити 
  .
Видалення позначок
 1. Торкніться позначеного повідомлення й утримуйте його.
 2. Торкніться опції Зняти позначку 
  .
Примітка. Зняття позначки з повідомлення не передбачає його видалення.
Перегляд списку позначених повідомлень
 1. Відкрийте WhatsApp.
 2. Торкніться значка Більше опцій 
  .
 3. Торкніться опції Позначені повідомлення.