Označenie správy hviezdičkou a odobratie hviezdičky

Funkcia Správy s hviezdičkou vám umožňuje označiť konkrétne správy, aby ste sa k nim mohli zas rýchlo vrátiť.
Označenie správy hviezdičkou
 1. Podržte prst na správe, ktorú chcete označiť hviezdičkou.
 2. Klepnite na ikonu hviezdičky.
Odobratie hviezdičky zo správy
 1. Podržte prst na správe s hviezdičkou.
 2. Klepnite na Odobrať hviezdičku
  .
Poznámka: Odobratie hviezdičky nespôsobí odstránenie správy.
Zobrazenie zoznamu správ označených hviezdičkou
 1. Otvorte WhatsApp.
 2. Klepnite na Ďalšie možnosti
  .
 3. Klepnite na Správy s hviezdičkou.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie