Jak oznaczyć wiadomość gwiazdką lub usunąć gwiazdkę?

Funkcja oznaczania wiadomości gwiazdką pozwala oznaczyć wybrane wiadomości, aby później móc je z łatwością odnaleźć.
Oznaczanie wiadomości gwiazdką
 1. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz oznaczyć gwiazdką.
 2. Dotknij Oznacz gwiazdką
  .
Usuwanie gwiazdki wiadomości
 1. Dotknij i przytrzymaj wiadomość oznaczoną gwiazdką.
 2. Dotknij Usuń gwiazdkę
  .
Uwaga: usunięcie gwiazdki nie powoduje usunięcia wiadomości.
Wyświetlanie listy wiadomości oznaczonych gwiazdką
 1. Otwórz WhatsApp.
 2. Dotknij więcej opcji
  .
 3. Dotknij Oznaczone gwiazdką.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie