אנחנו מעדכנים את מדיניות הפרטיות שלנו למשתמשים באזור אירופה

אנחנו מעדכנים את מדיניות הפרטיות שלנו למשתמשים, בהתאם להנחיית הנציבות האירית להגנה על נתונים - שהיא הרגולטור האירופי שאליו אנחנו כפופים בכל הקשור להגנה על נתונים.
כמו תמיד, אין לנו אפשרות לקרוא את ההודעות הפרטיות או להאזין לשיחות האישיות שלכם משום שהן מוצפנות מקצה לקצה. כך זה יישאר תמיד.
ברור לנו שהפרטיות של המשתמשים שלנו עומדת בראש סדר העדיפויות שלהם, לכן חשוב לנו להבהיר: העדכון הזה לא משנה את האופן שבו אנחנו מפעילים את השירות – כולל האופן שבו אנחנו מעבדים את הנתונים שלכם, משתמשים בהם או משתפים אותם עם אחרים, כולל עם חברת-האם שלנו Meta.
למעשה, שיפרנו את האופן שבו מדיניות הפרטיות מאורגנת וכעת היא מעודכנת במידע נוסף, כולל:
  • אופן השימוש שלנו בנתונים: הוספנו פרטים על הנתונים שאנחנו אוספים ומשתמשים בהם, על הסיבה לאחסון הנתונים האלה ועל המועד שבו אנחנו מוחקים אותם, וכן הסבר על השירותים שאנחנו מקבלים מגורמי צד שלישי.
  • הפעילות הגלובליות שלנו: הוספנו פרטים על הסיבה לכך שאנחנו משתפים נתונים עם גורמים בארצות שונות לצורך מתן השירות הגלובלי שלנו, ועל האופן שבו אנחנו מגנים על הנתונים הללו.
  • העקרונות המשפטיים הבסיסיים לעיבוד נתונים: הוספנו פירוט לגבי העקרונות המשפטיים הבסיסיים שעל פיהם אנחנו פועלים בכל הקשור לעיבוד הנתונים שלכם.
אנחנו מקווים שתמשיכו ליהנות מהשימוש ב-WhatsApp.
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא