วิธีสำรองข้อมูลไปยัง Google ไดรฟ์

Android
หากต้องการสำรองข้อมูลไปยัง Google ไดรฟ์ คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้
 • บัญชี Google ที่เปิดใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณ
 • บริการ Google Play ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ แอปนี้มีไว้เพื่ออัปเดตแอปของ Google และแอปจาก Google Play Store
 • พื้นที่ว่างเพียงพอในอุปกรณ์ของคุณเพื่อสร้างข้อมูลสำรอง
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีและเสถียร
การตั้งค่าการสำรองข้อมูลไปยัง Google ไดรฟ์
 1. เปิด WhatsApp
 2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า > แชท > การสำรองข้อมูลแชท > สำรองข้อมูลไปยัง Google ไดรฟ์
 3. เลือกความถี่ในการสำรองข้อมูลนอกเหนือไปจากไม่มี
 4. เลือกบัญชี Google ที่คุณต้องการสำรองข้อมูลประวัติการแชท
  • หากไม่ได้เชื่อมต่อบัญชี Google ให้แตะเพิ่มบัญชีเมื่อได้รับข้อความแจ้ง และป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ
 5. แตะสำรองข้อมูลผ่านเพื่อเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการใช้สำรองข้อมูล
หมายเหตุ: การสำรองข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมือถืออาจมีค่าบริการเพิ่มเติม
การเปิดใช้งานการสำรองข้อมูลที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง
สำหรับการรักษาความปลอดภัยอีกชั้น คุณสามารถเปิดใช้งานการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางสำหรับการสำรองข้อมูลไปยัง Google ไดรฟ์
 1. เปิด WhatsApp
 2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า > แชท > การสำรองข้อมูลแชท > การสำรองข้อมูลที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง
 3. แตะเปิด
 4. สร้างรหัสผ่านหรือใช้คีย์การเข้ารหัส 64 หลักแทน
 5. แตะสร้างเพื่อสร้างข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง
การสำรองข้อมูลไปยัง Google ไดรฟ์ด้วยตนเอง
คุณยังสามารถเลือกที่จะสำรองข้อมูลแชทไปยัง Google ไดรฟ์ด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ
 1. เปิด WhatsApp
 2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า > แชท > การสำรองข้อมูลแชท > สำรองข้อมูล
การกำหนดการตั้งค่าการสำรองข้อมูลไปยัง Google ไดรฟ์
การเปลี่ยนแปลงความถี่ในการสำรองข้อมูลไปยัง Google ไดรฟ์
 1. เปิด WhatsApp
 2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า > แชท > การสำรองข้อมูลแชท > สำรองข้อมูลไปยัง Google ไดรฟ์
 3. เลือกความถี่ในการสำรองข้อมูล
การเปลี่ยนบัญชีที่คุณต้องการใช้สำรองข้อมูล
 1. เปิด WhatsApp
 2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า > แชท > การสำรองข้อมูลแชท > บัญชี Google
 3. เลือกบัญชี Google ที่คุณต้องการสำรองข้อมูลประวัติการแชท
หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนบัญชี Google คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำรองใดๆ ที่บันทึกไว้ในบัญชีนั้นได้
การเปลี่ยนประเภทเครือข่ายที่คุณต้องการใช้สำรองข้อมูล
 1. เปิด WhatsApp
 2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า > แชท > การสำรองข้อมูลแชท > สำรองข้อมูลผ่าน
 3. เลือกประเภทเครือข่ายที่คุณต้องการใช้สำรองข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่