Jak utworzyć kopię zapasową na Dysku Google?

Android
Aby móc korzystać z kopii zapasowej na Dysku Google, potrzebne są:
 • aktywne konto Google na urządzeniu;
 • usługi Google Play zainstalowane na urządzeniu (jest to aplikacja, która służy do aktualizowania aplikacji Google i ze Sklepu Google Play);
 • wystarczająca ilość wolnego miejsca na urządzeniu do utworzenia kopii zapasowej;
 • silne i stabilne połączenie z Internetem.
Konfigurowanie tworzenia kopii zapasowych na Dysku Google
 1. Otwórz WhatsApp.
 2. Dotknij więcej opcji
  > Ustawienia > Czaty > Kopia zapasowa czatów > Utw. kopię zap. na Dysku Google.
 3. Wybierz częstotliwość wykonywania kopii zapasowych inną niż nigdy.
 4. Wybierz konto Google, na którym chcesz zapisywać kopie zapasowe historii czatów.
  • Jeśli nie masz połączonego konta Google, dotknij Dodaj konto i podaj dane logowania.
 5. Dotknij Twórz kopie zapasowe przez, aby wybrać połączenie, którego chcesz używać do tworzenia kopii zapasowych.
Uwaga: tworzenie kopii zapasowych przez sieć komórkową może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
Włączanie pełnego szyfrowania kopii zapasowej
Aby nadać dodatkową warstwę zabezpieczeń, możesz włączyć pełne szyfrowanie kopii zapasowej na Dysku Google.
 1. Otwórz WhatsApp.
 2. Dotknij więcej opcji
  > Ustawienia > Czaty > Kopia zapasowa czatów > W pełni zaszyfrowana kopia zapasowa.
 3. Dotknij WŁĄCZ.
 4. Utwórz nowe hasło lub użyj nowego 64-cyfrowego klucza szyfrowania.
 5. Dotknij Utwórz, aby utworzyć w pełni zaszyfrowaną kopię zapasową.
Ręczne tworzenie kopii zapasowej na Dysku Google
Kopię zapasową czatów możesz również utworzyć ręcznie na Dysku Google, kiedy tylko chcesz.
 1. Otwórz WhatsApp.
 2. Dotknij więcej opcji
  > Ustawienia > Czaty > Kopia zapasowa czatów > UTWÓRZ KOPIĘ ZAP.
Konfigurowanie ustawień kopii zapasowych na Dysku Google
Zmienianie częstotliwości tworzenia kopii zapasowych na Dysku Google
 1. Otwórz WhatsApp.
 2. Dotknij więcej opcji
  > Ustawienia > Czaty > Kopia zapasowa czatów > Utw. kopię zap. na Dysku Google.
 3. Wybierz częstotliwość wykonywania kopii zapasowych.
Zmienianie konta używanego do tworzenia kopii zapasowych
 1. Otwórz WhatsApp.
 2. Dotknij więcej opcji
  > Ustawienia > Czaty > Kopia zapasowa czatów > Konto Google.
 3. Wybierz konto Google, na którym chcesz zapisywać kopie zapasowe historii czatów.
Uwaga: jeśli zmienisz konto Google, utracisz dostęp do kopii zapasowych powiązanych z dotychczasowym kontem Google.
Zmienianie typu połączenia do tworzenia kopii zapasowych
 1. Otwórz WhatsApp.
 2. Dotknij więcej opcji
  > Ustawienia > Czaty > Kopia zapasowa czatów > Twórz kopie zapasowe przez.
 3. Wybierz typ połączenia, którego chcesz używać do tworzenia kopii zapasowych.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie